Missa

Dia: 8

Hora: 8:30

Missa per a les parròquies de Sant Roc, Sant Pere Màrtir i per a la Societat del Centre Catòlic. Ho organitza: Pabordes del Tura

Ubicacio: Santuari del Tura