Missa

Dia: 8

Hora: 12:30

Missa per a tots els clubs esportius de la ciutat, els ciutadans, els devots de la comarca i totes les persones nouvingudes, casals de la gent gran i per a tots els jubilats d’Olot i la comarca. Ho organitza: Pabordes del Tura

Ubicacio: Santuari del Tura