Ball del Porc i el Xai

Dia: 8

Hora: 20:20

Una vegada hagi acabat l’encierru dels marrans, el Porc i el Xai es dirigirà en cercavila cap a la plaça de Campdenmàs, on ballarà acompanyat dels Ministrers de la Bouera. Ho organitza: AOAPIX

Ubicacio: Plaça Campdenmàs