Quimi Portet

Dia: 8

Hora: 1:00

Quimi Portet, com els grans artistes, s’ha convertit en un gènere en si mateix. No és estrany, doncs, l’èxit de les celebracions de la Festa major d’hivern (2018), el seu desè àlbum en solitari. Hi trobem el guitarrista indomable, el mestre de l’aforisme, el fi estilista de l’humor i el poeta brillant. Tots els perfils d’un Quimi Portet en un repertori que, alternat amb temes clau de la seva carrera, es fa directe amb la companyia de Jordi Busquets (guitarra) i Ángel Celada (bateria).

Ubicacio: Plaça Major